Συνομιλία μεταξύ του Ellinis και του Rasa Sayang

1 Μηνύματα Επισκέπτη

  1. Hi Ellinis,
    As Admin can you tell me why I couldnΒ΄t edit the headline?
    In my last post about Ville dΒ΄Alger - the french writing of the name go totally wrong after sending - editing after sending is not possible!

    Thanks - Frank / Rasa Sayang
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1