Όπως βλέπουμε στο Θεολόγος Β ΙΙ ήδη έχει γραφτεί το όνομα στην πλώρη και τον καθρέπτη, έχουν μπει τα τζάμια στο σαλόνι και έχουν περάσει με μίνιο τα ύφαλα. Καλή συνέχεια σε όλους.

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-Β-ΙΙ-73-09-08-2018.jpg