Α. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
 • 1.Κύκλος G.M.D.S.S / G.O Διάρκεια 3 ημέρες 14 - 17 - 18 Νοεμβρίου

 • 2.Κύκλος A.R.P.A / RADAR Διάρκεια 2 ημέρες 19 - 20 Νοεμβρίου
Οι ανωτέρω κύκλοι 1 και 2 θα γίνουν σε προσομοιωτή ( simulator)Β. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ - ΝΑΥΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 3.Κύκλος MEDICALCARE Διάρκεια 2 ημέρες 21 - 24 Νοεμβρίου

 • 4.Κύκλος BASICTRAINING Διάρκεια 1 ημέρα 25 Νοεμβρίου

 • 5.Κύκλος ADVANCEFIREFIGHTING Διάρκεια 1 ημέρα 26 Νοεμβρίου

 • 6.Κύκλος MEDICALFIRSTAID Διάρκεια 1 ημέρα 27 Νοεμβρίου

 • 7.Κύκλος SURVIVALCRAFTS & RESCUEBOATS Διάρκεια 1 ημέρα 28 Νοεμβρίου
Οι ανωτέρω κύκλοι απο 3 έως 7 θα γίνουν στην τάξη με την χρήση Videotel.
 • Τα σεμινάρια είναι δωρεά του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

 • Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε» οδός Φίλωνος 86 - Πειραιάς 2ος όροφος.

 • Ωρα έναρξης των σεμιναρίων 15:00

 • Ο κάθε κύκλος είναι αυστηρά για 10 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.