"Χρώματα κι αρώματα" τραγούδαγε ο μεγάλος Ξυλούρης, "χρώματα, παπόρια και θαλασσινά αρώματα" θα το παραφράσω εγώ.

IMG_0152.jpg
Πέραμα - 08/12/2018

Γέμισε το Πέραμα, κι ομόρφηνε.