Το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μετά την ανέλκυση του από το λιμάνι της Σύρου με εμφανείς τις ζημιές από την πυρκαγιά που του προκάλεσε ο κανονιοβολισμός του Χαμιδιέ.

makedonia1.jpg