Το Bulk Carrier YULIA 30877 dwt το διαχειρίζεται η γερμανική Minship Management. Χτίστηκε το 2011 στο ναυπηγείο Avic Weihai στην Κίνα.

DSCN1360.JPG DSCN1350.JPG
Ράδα Σύρου 3/9/2021