Η δημοσίευση με τίτλο The Minerva Julie: Unknowing Cover? εικάζει ότι το ελληνικής σημαίας Δ/Ζ Minerva Julie πιθανώς σχετίζεται με την δολιοφθορά των αγωγών του Nord Stream. Υπαινίσεται επίσης ότι οι πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου στην Δυτική Ευρώπη συνεχίζονται.
Εννοείται ότι δεν έχω άποψη για την εγκυρότητα του άρθρου.