Διαφημίσεις του κ. Σ. Ψαθέρη από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ 1971. Τα σκάφη αυτά ήταν ξύλινα.
Ψ1.jpgΨ2.jpg